STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116941 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/152 Còn hiệu lực
24/08/2022

116942 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/166 Còn hiệu lực
02/11/2022

116943 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1023PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
09/10/2023

116944 Vòng van tim nhân tạo - Duran AnCore™ Annuloplasty Band with Chordal Guide TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
09/07/2019

116945 Vòng van tim nhân tạo - Duran AnCore™ Annuloplasty Band with Chordal Guide TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

116946 Vòng van tim nhân tạo và bộ thước đo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỲNH ANH QA-04/BPLTTBYT Còn hiệu lực
23/12/2022

116947 Vòng van tim nhân tạo và dụng cụ đo van - CG Future™ Annuloplasty Ring, Model 638R TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/07/2019

116948 Vòng van tim nhân tạo và dụng cụ đo van - CG Future™ Anuloplasty Ring, Model 638R TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/ MED1017/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

116949 Vòng van tim nhân tạo và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0050/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
18/10/2019

116950 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/04/48 Còn hiệu lực
21/04/2022