STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116951 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
08/07/2019

116952 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 41/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/07/2019

116953 Vòng van tim nhân tạo và trợ cụ (các loại, các cỡ) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 40/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

116954 Vòng vén mô mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181607 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
18/03/2021

116955 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 83-2022/PL-PT Còn hiệu lực
15/06/2022

116956 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 101-2022/PL-PT Còn hiệu lực
02/08/2022

116957 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 148/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

116958 Vòng vén vết mổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SONG MINH 150523/KQPLB-KTSM Còn hiệu lực
31/01/2024

116959 Vòng Vén Vết Mổ Sử Dụng Một Lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 174/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
05/03/2021

116960 Vòng xoắn kim loại TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 97-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
27/02/2020