STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116961 XỊT MŨI BYEKUF NGƯỜI LỚN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022

116962 XỊT MŨI BYEKUF TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM 02/EFV/2022 Còn hiệu lực
23/04/2022

116963 Xịt Mũi Caramer Isotonic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 493/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
15/04/2021

116964 XỊT MŨI CHỐNG DỊ ỨNG NARIVENT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BIOMEDICO 02/2023/PL- BIOMEDICO Còn hiệu lực
06/10/2023

116965 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Đã thu hồi
19/01/2022

116966 Xịt mũi CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

116967 Xịt mũi dạng bột TAFFIX TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIET NAM MEDICAL SERVICES 001/2022/PL-TTBYT Còn hiệu lực
28/01/2022

116968 Xịt mũi dạng phun sương TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3745 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EEC Còn hiệu lực
20/04/2021

116969 Xịt mũi DEEP BLUE BABY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020

116970 Xịt mũi DEEP BLUE SPRAY TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 140.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE Còn hiệu lực
04/06/2020