STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116981 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 469/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Còn hiệu lực
21/07/2021

116982 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 521/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Còn hiệu lực
01/08/2021

116983 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 555/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LONG VƯƠNG Còn hiệu lực
04/08/2021

116984 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0726PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH Còn hiệu lực
10/08/2021

116985 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
06/09/2021

116986 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 640/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Còn hiệu lực
09/09/2021

116987 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 780/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUN Còn hiệu lực
19/10/2021

116988 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2142A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NANO MEDICINE Còn hiệu lực
21/10/2021

116989 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 809/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Còn hiệu lực
15/11/2021

116990 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 860/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH BANTRA Còn hiệu lực
26/11/2021