STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116991 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 865/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN SHV COMMODITY Còn hiệu lực
26/11/2021

116992 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 964/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM - KHANG Còn hiệu lực
17/12/2021

116993 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR 01:2022/PL-VICPHAR Còn hiệu lực
16/02/2022

116994 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USA- VIP 01:2022/PL-USA VIP Còn hiệu lực
18/02/2022

116995 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC BẠCH MAI 02/2022/PL-BM Còn hiệu lực
23/02/2022

116996 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 01/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
23/02/2022

116997 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 01/2022/PL-NS Còn hiệu lực
23/02/2022

116998 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA 01/2022/PL-VALLAPHA Còn hiệu lực
22/02/2022

116999 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM 01:2022/PL-OBIPHAR Còn hiệu lực
01/03/2022

117000 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 01/2022/PL-VKT Còn hiệu lực
03/03/2022