STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117001 Đầu phun khí dung và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1722/BPL/DMED Đã thu hồi
17/10/2022

117002 Đầu phun khí dung và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1722/DMED/BPL Còn hiệu lực
18/10/2022

117003 Đầu phun Oxy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 007-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Trần Lê Thanh Huyền Còn hiệu lực
19/02/2020

117004 Đầu phun tiêm bằng nhựa dùng cho máy bơm tiêm điện TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 88.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/04/2021

117005 Đầu phun đa kim bằng nhựa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 75.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/03/2021

117006 Đầu phun đa kim bằng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM 0702/PCBPL-GB Còn hiệu lực
28/02/2024

117007 Đầu ra cấp khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210242 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM Còn hiệu lực
13/04/2021

117008 Đầu ra cấp khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN APOLLO 01/20000027/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/01/2022

117009 Đầu ra khí Medical Gas Terminal Units) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 669/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

117010 Đầu ra khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TUMADU VIỆT NAM 09/2022/TM Còn hiệu lực
10/09/2022