STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117011 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 02/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

117012 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LOTUS NHẬT MINH 03/2022/PL-NM Còn hiệu lực
10/05/2022

117013 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 01/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
31/05/2022

117014 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 03/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
31/05/2022

117015 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUANG XANH 02/2022/PL-QX Còn hiệu lực
20/06/2022

117016 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PHÚ HƯNG 04/2022/PL-PH Còn hiệu lực
20/06/2022

117017 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 01/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

117018 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 02/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

117019 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AUSTRALIA 01/2022/PL-DPAU Còn hiệu lực
05/08/2022

117020 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022