STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117051 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 01/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

117052 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM – DƯỢC QUỐC TẾ NGỌC BẢO KHANG 02/2023/PL-NBK Còn hiệu lực
23/08/2023

117053 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ICHIPHARMA 01/VBPL-ICP/2023 Còn hiệu lực
03/10/2023

117054 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 01/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
09/10/2023

117055 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 05/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

117056 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW IMEXCO 06/2023/BPL-IMEXCO Còn hiệu lực
10/10/2023

117057 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD TIPHAR PHARMA 01/2023/PL-TIPHAR Còn hiệu lực
26/10/2023

117058 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI HÀ 01/2023/PL-TH Còn hiệu lực
06/11/2023

117059 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMAOTC 01:2023/ PL- OTC Còn hiệu lực
13/11/2023

117060 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA 001/2023/KQPLA-LP Còn hiệu lực
20/11/2023