STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117061 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BÀ VÂN 01/2023/BPL-BV Còn hiệu lực
08/07/2023

117062 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 01/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
10/07/2023

117063 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 01/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
16/08/2023

117064 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 02/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
16/08/2023

117065 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM EVICO 01/2023/BPL-EVICO Còn hiệu lực
24/08/2023

117066 XỊT MŨI MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHOENIX PHARMA 01/PL-PP/24 Còn hiệu lực
23/01/2024

117067 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM PHÚ HẢI 01/2024/PL-NPH Còn hiệu lực
09/05/2024

117068 Xịt mũi Nasaleze TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3124PL-TTDV CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/02/2020

117069 Xịt mũi Ngũ Sắc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH 01/2021/PL-NM Còn hiệu lực
26/02/2022

117070 Xịt mũi Nitric oxide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LYNH FARMA 01-2022/PL-LYNH Còn hiệu lực
13/04/2022