STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117071 Xịt mũi NUNAS KIDS TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 179.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NULIFE PHARMA Còn hiệu lực
26/06/2021

117072 XỊT MŨI NƯỚC BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 440/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA Còn hiệu lực
05/07/2021

117073 Xịt Mũi Nước Biển Sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Còn hiệu lực
11/09/2021

117074 Xịt mũi nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER 01:2021/PL-GR Còn hiệu lực
20/01/2022

117075 Xịt mũi phun sương SEA NATURAL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
12/06/2019

117076 Xịt mũi Sea Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

117077 Xịt mũi Sea Baby khuynh diệp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

117078 Xịt mũi sinh học SPEROKID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 01/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

117079 Xịt mũi sinh học SPEROMED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 02/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

117080 Xịt mũi sinh học SPEROVID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 03/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
23/06/2023