STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117081 Xịt mũi SINU NASAL SPRAY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HẠNH PHÁT 01/2023/PLA-HP Còn hiệu lực
29/08/2023

117082 Xịt mũi STÉVIM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

117083 Xịt mũi thanh xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 794/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA Còn hiệu lực
25/10/2021

117084 Xịt Mũi Thảo Dược TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 02/2022/PL-EUP Còn hiệu lực
05/12/2022

117085 Xịt mũi thảo dược thông xoang Eugica TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 187/MED1018 CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
28/05/2020

117086 Xịt mũi thảo dược Toàn Thắng TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ NÔNG DƯỢC TOÀN THẮNG 01/2021/PL-HTXTT Còn hiệu lực
08/03/2022

117087 Xịt mũi thảo mộc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 797/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ TAKO Còn hiệu lực
01/12/2021

117088 XỊT MŨI THIÊN NAM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 873/21/170000116/PCBPL-BYT.. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC LIỆU Còn hiệu lực
27/11/2021

117089 Xịt mũi Thiên Nam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2260A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN NAM LOYAL Còn hiệu lực
16/12/2021

117090 XỊT MŨI THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ANPHACO 01/2023/BPL-ANPHACO Còn hiệu lực
22/02/2023