STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117091 Xịt mũi thông xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VINAMAX 01/2023/PL-VINAMAX Còn hiệu lực
04/04/2023

117092 XỊT MŨI TRẺ EM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 01/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

117093 XỊT MŨI ƯU TRƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM ENTER 01/VBPL/ET Còn hiệu lực
05/05/2023

117094 Xịt Mũi Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR 07/2022/PL-GREEN Còn hiệu lực
03/08/2022

117095 Xịt Mũi Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 17821/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
10/11/2021

117096 XỊT MŨI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 01:2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
01/03/2022

117097 Xịt mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO NCK FARMACY 02/2022/PL-NCK Còn hiệu lực
28/09/2022

117098 XỊT MŨI XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỆU SƠN 01/2023/PL-TS Còn hiệu lực
12/12/2023

117099 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0753PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
22/09/2021

117100 Xịt mũi xoang AGSINUS DK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0760PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Đã thu hồi
05/10/2021