STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117101 Xịt mũi nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER 01:2021/PL-GR Còn hiệu lực
20/01/2022

117102 Xịt mũi phun sương SEA NATURAL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
12/06/2019

117103 Xịt mũi Sea Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

117104 Xịt mũi Sea Baby khuynh diệp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021

117105 Xịt mũi sinh học SPEROKID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 01/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

117106 Xịt mũi sinh học SPEROMED TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 02/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
29/03/2023

117107 Xịt mũi sinh học SPEROVID TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC HURO 03/2023/PLTTBYT-HURO Còn hiệu lực
23/06/2023

117108 Xịt mũi SINU NASAL SPRAY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HẠNH PHÁT 01/2023/PLA-HP Còn hiệu lực
29/08/2023

117109 Xịt mũi STÉVIM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2022

117110 Xịt mũi thanh xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 794/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NUCARE PHARMA Còn hiệu lực
25/10/2021