STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117111 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 139/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA Còn hiệu lực
22/04/2021

117112 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 274/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIOBA VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

117113 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 434/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SUNFLOWER VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

117114 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 435/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SDA - FRANCE Còn hiệu lực
29/06/2021

117115 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 448/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Còn hiệu lực
08/07/2021

117116 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 469/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NHẤT TÍN Còn hiệu lực
21/07/2021

117117 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 521/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Còn hiệu lực
01/08/2021

117118 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 555/21/170000116/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LONG VƯƠNG Còn hiệu lực
04/08/2021

117119 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0726PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN MINH Còn hiệu lực
10/08/2021

117120 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 11121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT Còn hiệu lực
06/09/2021