STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117131 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 01/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
23/02/2022

117132 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 01/2022/PL-NS Còn hiệu lực
23/02/2022

117133 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VALLAPHA 01/2022/PL-VALLAPHA Còn hiệu lực
22/02/2022

117134 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM 01:2022/PL-OBIPHAR Còn hiệu lực
01/03/2022

117135 Xịt Mũi Họng TTBYT Loại A VIỆN KINH TẾ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 01/2022/PL-VKT Còn hiệu lực
03/03/2022

117136 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 02/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
04/03/2022

117137 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR 01/2022/PL-MEGA Còn hiệu lực
09/03/2022

117138 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MT VIỆT NAM 01/VBPL-MT/2022 Còn hiệu lực
16/03/2022

117139 XỊT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GREEN LIFE 01/2022/PL-GRL Còn hiệu lực
17/03/2022

117140 Xịt mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRÍ TÂM PHARMA 01/2022/TT-PL Còn hiệu lực
25/04/2022