STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117141 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ IC PHARMA 01/2022/PL-IC Còn hiệu lực
03/08/2022

117142 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH 01/2022/PL-KM Còn hiệu lực
03/08/2022

117143 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 01/2022/PL-SINGCARE Còn hiệu lực
20/10/2022

117144 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ 03/2022/PL-PHUSI Còn hiệu lực
10/11/2022

117145 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 161222/CV-NN Còn hiệu lực
06/03/2023

117146 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 05/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
20/05/2023

117147 XỊT RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GINKGOMIN SỐNG Ý NGHĨA 01/2023/PL-GINKGOMIN Còn hiệu lực
03/01/2024

117148 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM GENPHARCO 01:2024/ PL-GENPHARCO Còn hiệu lực
11/03/2024

117149 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM 02/2024/PL-BIGFAM Còn hiệu lực
23/04/2024

117150 Xịt răng miệng ORAVICINE TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM CAO MAI 01/2022/CAOMAI/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2023