STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117151 Xịt răng miệng trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 03/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024

117152 Xịt râu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TECHPHARM VIỆT NAM 01/2024/PL-TECHP Đã thu hồi
03/05/2024

117153 Xịt rửa mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DOCTOR CARE Số: 01/2023/PL-DC Còn hiệu lực
02/10/2023

117154 Xịt rửa mũi xoang Nam Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210399 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Còn hiệu lực
23/06/2021

117155 XỊT RỬA TAI ACWAX PRO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 04/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
26/10/2022

117156 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

117157 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

117158 Xịt sát khuẩn khoang miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2022/PL-A/MR Còn hiệu lực
05/10/2022

117159 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM 01/2022/PL-CNNTL Còn hiệu lực
04/05/2022

117160 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 02/2022/PL-NS Còn hiệu lực
06/10/2022