STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117161 Đầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

117162 Đầu thẳng tay mài Rotex 782E/STRAIGHT ATTACHMENT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 660/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Còn hiệu lực
07/07/2020

117163 Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG 14/2019/180000016/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Còn hiệu lực
30/12/2021

117164 Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG ZKSK01-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
31/03/2022

117165 Đầu thắt tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 83/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

117166 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018804 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
11/12/2019

117167 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018010 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
21/12/2019

117168 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00068-CBPL/D-IE CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
22/08/2020

117169 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1887/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CMD Còn hiệu lực
24/12/2020

117170 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1548/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
11/01/2021