STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117181 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT ANH HOA KỲ 01/2023/CBA-VAHK Còn hiệu lực
21/09/2023

117182 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT ANH HOA KỲ 02/2023/CBA-VAHK Còn hiệu lực
21/09/2023

117183 Xịt tai CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

117184 Xịt tai Etikon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

117185 XỊT TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 702/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO Còn hiệu lực
23/09/2021

117186 Xịt Tai Mũi Họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DP GERMANY PHARMA 02/2022/PL- GERMANY Còn hiệu lực
04/07/2022

117187 Xịt tai mũi họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SANOFA FRANCE 02/2022/PL-SANOFA Còn hiệu lực
22/12/2022

117188 XỊT TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO 01/2024/PL-HAVICO Còn hiệu lực
09/05/2024

117189 Xịt tai mũi họng minh châu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MINH CHÂU 02/2022/PL-MC Còn hiệu lực
22/12/2022

117190 XỊT TAI NIPASS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA 01.10/2022/CNC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/07/2023