STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117191 XỊT THANH LƯƠNG THẢO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA Còn hiệu lực
26/08/2021

117192 XỊT THẢO AN XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 162/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HAVACO Còn hiệu lực
19/04/2021

117193 XỊT THƠM MIỆNG BẢO NHA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 629/21/170000116/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VENUS Còn hiệu lực
31/08/2021

117194 XỊT THƠM MIỆNG, NGỪA SÂU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỖ GIA HÀ NỘI 02/2022/PL-ĐG Còn hiệu lực
14/11/2022

117195 Xịt thông kinh lạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ Y HỌC VIỆT 01/2024/PL-YHV Còn hiệu lực
16/01/2024

117196 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 10021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC THÀNH NAM - FRANCE Còn hiệu lực
26/08/2021

117197 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 660/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT Còn hiệu lực
10/09/2021

117198 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 15021/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
05/10/2021

117199 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 793/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO Còn hiệu lực
26/10/2021

117200 XỊT THÔNG XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 820/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OBIPHAR VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2021