STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117211 Đầu típ tiệt trùng 2 μl- 200μl TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM 13/2022-PLTTBYT-ME77 Còn hiệu lực
05/04/2023

117212 Đấu típ xanh, vàng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES IT004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
20/12/2019

117213 Đầu Tips xanh 100-1000ulĐầu Tips xanh 100-1000ul TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

117214 Đâu trị liệu dùng cho máy nâng cơ và trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 138/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

117215 Đầu trị liệu Plasma dùng cho máy trẻ hóa da bằng sóng RF GENTLO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

117216 Đầu trị liệu RM trẻ hoá da dùng cho máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

117217 Đầu trị liệu trẻ hoá âm đạo dùng cho máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

117218 Đầu trị liệu trị mụn RN dùng cho máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1951/110000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

117219 Đầu trocar tam giác TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 91/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

117220 Đầu trộn silicone lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180634 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
15/04/2021