STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117221 Xịt vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN THỦY PHARMA 02/2023/BPL-XT Còn hiệu lực
13/10/2023

117222 Xịt vết thương TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRADIMED 01/23/BPL-TDM Còn hiệu lực
21/11/2023

117223 Xịt vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRƯỜNG THÀNH PHÁT 02/2023/PL-TTP Còn hiệu lực
05/03/2024

117224 XỊT VI SINH MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 01/2023/PL-BIOLG Còn hiệu lực
23/10/2023

117225 XỊT VI SINH MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 02:2024/ PL- BIOLG Còn hiệu lực
06/04/2024

117226 XỊT VI SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BIO LG 02/2023/PL-BIOLG Còn hiệu lực
23/10/2023

117227 Xịt viêm xoang Mộc Dung TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2981 PL-TTDV/17000027/PCBPL-BYT Công Ty Tnhh Thương Mại Và Dịch Vụ Yodara Còn hiệu lực
16/12/2019

117228 XỊT VIÊM XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDIVISTAR 01/PL-MDV/23 Còn hiệu lực
12/12/2023

117229 XỊT XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 07/2022/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
14/12/2022

117230 Xịt xoa bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/PLTBYT-TL Còn hiệu lực
08/04/2023