STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117231 Đầu đốt dao điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/627 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/12/2021

117232 Đầu đốt dao điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/152 Còn hiệu lực
30/08/2023

117233 Đầu đốt dao điện đơn cực nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/04/45 Còn hiệu lực
14/04/2022

117234 Đầu đốt dùng cho máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1002021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
23/11/2021

117235 Đầu đốt dùng cho máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1002021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
23/11/2021

117236 Đầu đốt dùng cho máy cắt đốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM 129/PL/Plasma Wand Còn hiệu lực
13/09/2023

117237 Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENMED 01.05/2023/PL Còn hiệu lực
25/05/2023

117238 Đầu đốt mô mềm bằng sóng cao tần dùng trong phẫu thuật nội soi khớp gối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 04/HLM21/170000150/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Y tế 2A Còn hiệu lực
06/04/2021

117239 Đầu đốt phẫu thuật điện đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-279-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

117240 Đầu đốt RF dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DK MEDICA 01.23/PCBPL/DK Còn hiệu lực
03/01/2023