STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117271 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 779/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BROS Còn hiệu lực
19/10/2021

117272 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2139A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH SƠN Còn hiệu lực
21/10/2021

117273 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT Còn hiệu lực
15/12/2021

117274 Xịt Xoang TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-24 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC PHẨM TÍN NAM Còn hiệu lực
16/12/2021

117275 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 996/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ FUSI Còn hiệu lực
27/12/2021

117276 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC 01/2022/PL-KD Đã thu hồi
03/03/2022

117277 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 01/2022/PL-KOHINOOR Đã thu hồi
01/04/2022

117278 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR 01/2022/PL-KOHINOOR Còn hiệu lực
04/04/2022

117279 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNC QUỐC TẾ 01/2022/PL-CNC Còn hiệu lực
04/07/2022

117280 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC 01/2022/PL-KD Còn hiệu lực
04/07/2022