STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117291 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GROUP 02/2024/PL-TP Còn hiệu lực
06/03/2024

117292 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OXYPHARMA 01/2024/PL-OXY Còn hiệu lực
16/04/2024

117293 XỊT XOANG BÁCH TÂM XOAN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 736/21/170000116/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREEN LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/10/2021

117294 XỊT XOANG CÁT VƯỢNG HOÀN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 279/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LTC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2021

117295 XỊT XOANG HITOSHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ GROUP 01/2023/PL- TP Còn hiệu lực
25/08/2023

117296 Xịt xoang JAPONI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4015-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI Còn hiệu lực
06/10/2021

117297 Xịt Xoang Lá Lốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUYỀN PHI 01/2023/BPL-HP Còn hiệu lực
11/07/2023

117298 Xịt xoang LikiGold Spray TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1934/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VITACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2020

117299 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH MINH 02/2022/PL-KM Còn hiệu lực
07/09/2022

117300 Xịt Xoang mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC 01/2023/PL-TP Còn hiệu lực
03/08/2023