STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117301 Xịt sâu răng SHINICHI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HERARISE SYSTEM 01/PLTTBYT-HERA/2023 Còn hiệu lực
21/09/2023

117302 Xịt sâu răng SHINICHI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI HÙNG 01/PLTTBYT-DAIHUNG/2023 Còn hiệu lực
29/09/2023

117303 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC THỊNH 01/2023/PL-TPT Còn hiệu lực
17/03/2023

117304 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ADON LIFE 01/2023/PL-ADON Còn hiệu lực
27/07/2023

117305 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 03/2023/PL-LISA Còn hiệu lực
08/08/2023

117306 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 03/2023PL-BBT Còn hiệu lực
24/08/2023

117307 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚC NGỌC 01/2023/PL-PN Còn hiệu lực
07/11/2023

117308 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 04/2023/PL-LISA Còn hiệu lực
20/11/2023

117309 XỊT SINH LÝ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ETERNAL CARE NN 01/2023/PL-NN Còn hiệu lực
21/12/2023

117310 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 02/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
21/02/2024