STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117311 XỊT SINH LÝ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TOMIHA 01/2024/PL-TOMIHA Còn hiệu lực
14/03/2024

117312 XỊT SINH LÝ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 01/2024/BPL-BBT Còn hiệu lực
03/05/2024

117313 Xịt sinh lý Nam TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/2024/PL-TL Còn hiệu lực
25/01/2024

117314 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM 03/PLTBYT-KOSNA Còn hiệu lực
12/01/2023

117315 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM AQUA 02/2023/PL-AQUA Còn hiệu lực
27/05/2023

117316 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT ANH HOA KỲ 01/2023/CBA-VAHK Còn hiệu lực
21/09/2023

117317 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VIỆT ANH HOA KỲ 02/2023/CBA-VAHK Còn hiệu lực
21/09/2023

117318 Xịt tai CZ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

117319 Xịt tai Etikon TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA 01/2022/CZ-TTBYT Còn hiệu lực
20/01/2022

117320 XỊT TAI MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 702/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ HAVICO Còn hiệu lực
23/09/2021