STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117321 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE 01/2023/PL-VIETSAFE Đã thu hồi
11/10/2023

117322 Xịt Xoang Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIETSAFE 01/2023/PL-VIETSAFE Còn hiệu lực
11/10/2023

117323 XỊT XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HOÀNG CHÂU PHARMA 02/2023/PL-HC Còn hiệu lực
05/01/2024

117324 XỊT XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM VÀ TRUYỀN THÔNG TRIỆU SƠN 01/2024/PL-HC Còn hiệu lực
27/03/2024

117325 XỊT XOANG MŨI - TAI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 735/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIGSUN GROUP Còn hiệu lực
05/10/2021

117326 Xịt xoang mũi Xoamu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 01/2023/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
07/02/2023

117327 Xịt Xoang Ngũ Sắc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH DƯƠNG SUN 02/2022/PL-ADS Còn hiệu lực
19/04/2022

117328 XỊT XOANG NGŨ SẮC HEVIXA TTBYT Loại A CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CITIPHACO 01/2023/CITIPHACO/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2023

117329 Xịt Xoang Oga TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1935/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AION VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/12/2020

117330 XỊT XOANG Otitis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 461/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2020