STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117361 Xoa bóp – đau nhức xương khớp TIPUTA TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 264-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phú Thành Còn hiệu lực
07/09/2020

117362 Xoang Bách Thảo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TINH CHẤT DƯỢC BÁCH THẢO 01/2023/PL-BT Còn hiệu lực
09/11/2023

117363 XOANG BÁT VỊ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 857/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIS Còn hiệu lực
26/11/2021

117364 XOANG ECLIPTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 125/190000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TUTA PHARMA Còn hiệu lực
05/03/2020

117365 XOANG MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 760/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC-MỸ PHẨM THIÊN PHÚC Còn hiệu lực
13/10/2021

117366 Xoang mũi TTBYT Loại A CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU XANH ĐỒNG NAI 02/2023/PL-DLXĐN Còn hiệu lực
07/07/2023

117367 Xoang Triệu Gia TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3002-1 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
11/12/2019

117368 Xoang Triệu Gia Plus TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 40.20/180000026/PCBPL-BYT HỢP TÁC XÃ THUỐC NAM GIA TRUYỀN TRIỆU GIA Còn hiệu lực
23/04/2020

117369 Xoang Đỗ Thị TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3020 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ CAREPHAR Còn hiệu lực
10/12/2019

117370 XOANG ĐỖ THỊ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 5921/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUỐC TẾ VICOFA Còn hiệu lực
09/08/2021