STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117371 Xịt Xoa Bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ELITE LIFE 01/2023/PL-ELITE Còn hiệu lực
08/11/2023

117372 Xịt xoa bóp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ HÓA SINH HÀ NỘI 03/2023/PL-HSHN Còn hiệu lực
27/11/2023

117373 Xịt xoa bóp TTBYT Loại A HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ KIM CHI 01/2023-KQPL Còn hiệu lực
05/01/2024

117374 XỊT XOA BÓP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 10/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
04/04/2024

117375 Xịt xoa bóp xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC & DƯỢC MỸ PHẨM ORGATECH VIỆT NAM 01/2023/PL-ORGATECH Còn hiệu lực
25/10/2023

117376 Xịt xoa bóp xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 01/2024/PL-LISACOS Còn hiệu lực
16/01/2024

117377 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 189/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQC HOA KỲ Còn hiệu lực
25/05/2021

117378 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VẠN THỊNH PHARMA Còn hiệu lực
25/05/2021

117379 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1017/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

117380 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1015/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA Còn hiệu lực
01/07/2021