STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117401 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ SỨC SỐNG VIỆT 05/2022/PL-SSV Còn hiệu lực
10/08/2022

117402 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MAX VIỆT NAM 01/2022/PL-GRM Còn hiệu lực
20/10/2022

117403 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ABIKA VIỆT NAM 03/2022/PL-ABIKA Còn hiệu lực
20/10/2022

117404 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH ĐỨC 01/2022/PL-LDĐ Còn hiệu lực
02/11/2022

117405 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN VINPHARMA VIỆT NAM 02/PLTBYT-VINPHA Còn hiệu lực
08/02/2023

117406 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VINASAIGON J-PHARMA 01/2023/BPL-VINASG Còn hiệu lực
15/03/2023

117407 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ BIGPHARMA 02/2023/PL-BIGP Còn hiệu lực
25/03/2023

117408 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÁP 01/2023/PL-DPP Còn hiệu lực
22/04/2023

117409 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐỨC VIỆT 01/2023/PL-ĐV Còn hiệu lực
13/05/2023

117410 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC BÀ VÂN 02/2023/BPL-BV Còn hiệu lực
08/07/2023