STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117411 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y TẾ MINH AN 01/2023/PL-MA Còn hiệu lực
19/07/2023

117412 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIMIKO 03/2023PL-KIMIKO Còn hiệu lực
24/07/2023

117413 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TN 01/2023/PL-TN Còn hiệu lực
27/07/2023

117414 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TECHMED GROUP 01/2023/PL-TECHMED Còn hiệu lực
08/09/2023

117415 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TUỆ MINH MEDICAL 01/2023/PL-TM.SJK Còn hiệu lực
11/10/2023

117416 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI 03/2023/PL-TT Còn hiệu lực
17/10/2023

117417 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 02/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
26/10/2023

117418 xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BANACO VIỆT NAM 02/2023/PL-BANACO Còn hiệu lực
27/10/2023

117419 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ HÓA SINH HÀ NỘI 01/2023/PL-HSHN Còn hiệu lực
02/11/2023

117420 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE 01/2023/PL-DLC Đã thu hồi
15/11/2023