STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117421 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE 01/2023/PL-DLC Còn hiệu lực
15/11/2023

117422 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/2023/PL-TL Còn hiệu lực
21/11/2023

117423 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN GREEN NATURE 01/2023/PL-GR Còn hiệu lực
25/11/2023

117424 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 03/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
28/11/2023

117425 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

117426 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 04/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
14/12/2023

117427 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VINASAIGON J-PHARMA 0112VBPL/VINASG Còn hiệu lực
23/12/2023

117428 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 03/2023/PL-TL Còn hiệu lực
29/12/2023

117429 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAVIPHAR 15/VBPL-HVP/22 Còn hiệu lực
17/01/2024

117430 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HAVIPHAR 01/2024/PL-HVP Còn hiệu lực
17/01/2024