STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117451 Xịt xoang Phúc Gia TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y DƯỢC PHÚC GIA 01/2023/PL-PG Còn hiệu lực
11/09/2023

117452 Xịt Xoang Rico TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1936/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH RIPPLE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/12/2020

117453 XỊT XOANG SAM PLUS + TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 12621/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DP SAM PHARMA Còn hiệu lực
17/09/2021

117454 Xịt Xoang Triệu Gia Đường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HẠNH 01/2022/PL-HH Còn hiệu lực
06/07/2022

117455 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 01/2022/PL-SJK Còn hiệu lực
10/08/2022

117456 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC TÚ LINH 01/2022/PL-TULINH Còn hiệu lực
16/08/2022

117457 XỊT XƯƠNG KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH NAGARA NHẬT BẢN 03/2022/PL-NAGA Còn hiệu lực
29/09/2022

117458 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 03/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
13/05/2023

117459 Xịt xương khớp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM TONY TONY 01/2023/PL-TONY Còn hiệu lực
16/08/2023

117460 XỊT XƯƠNG KHỚP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM NATURE GREEN 04/2023/CBA-NTGREEN Còn hiệu lực
08/09/2023