STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117471 Vòng đeo Velcro (Replacement Velcro Strap) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1799/170000074/ PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
19/10/2019

117472 Vòng đội đầu dùng cho kính lúp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 41/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
28/06/2019

117473 Vợt hớt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM 05/2024/BPL-HM Còn hiệu lực
21/05/2024

117474 Vợt hớt dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 15/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
21/08/2023

117475 Vợt hớt dị vật các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-30.18/170000079/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT-MED VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020

117476 Vợt lấy dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC 290523/SX-PL-GP Còn hiệu lực
23/11/2023

117477 Vợt lấy dị vật (Single use Retrieval Net) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2024.01/200000050/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/02/2024

117478 Vợt lấy dị vật nội soi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 01/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
04/05/2023

117479 Vợt thu hồi dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-15/PLTTBYT Còn hiệu lực
09/08/2022

117480 Vợt thu hồi dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 08PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023