STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117511 Xe đẩy y tế (Xe tiêm, Cáng cứu thương, Xe đẩy dụng cụ, Cáng vận chuyển) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

117512 Xe đẩy y tế đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 052-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2022

117513 Xe đẩy y tế, Cáng y tế và Đệm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0509 Còn hiệu lực
09/05/2024

117514 Xe đẩy đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1040/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MKC Còn hiệu lực
29/06/2021

117515 Xe đẩy điều dưỡng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IWATANI VIỆT NAM IWTN/PL/TTBYT/01 Còn hiệu lực
02/06/2022

117516 Xe đẩy đồ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 31.01.18/170000096/PCBPL-BYT. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
19/07/2019

117517 Xe đẩy đồ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 31.01.18/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Còn hiệu lực
19/07/2019

117518 Xe đẩy đồ dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 05/TT/2022 Còn hiệu lực
29/11/2022

117519 XE ĐẨY ĐỒ VẢI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

117520 Xe đẩy đồ vải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 21821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH Còn hiệu lực
08/04/2021