STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117541 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV (Alere Determine HIV-1/2) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1732 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

117542 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh HIV Combo (Alere HIV Combo) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1735 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

117543 Xét nghiệm chẩn đoán nhanh Syphilis (Alere Determine Syphilis TP) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1734 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
13/01/2021

117544 Xét nghiệm Cholesterol trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

117545 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid test) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DP001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

117546 Xét nghiệm CLOtest (Urease Rapid Test) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0585PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Phương Còn hiệu lực
24/10/2020

117547 Xét nghiệm HBA1C bằng phương pháp Latex Immunoturbidimetric TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

117548 Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 ở người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 139/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
10/07/2021

117549 Xét nghiệm in vitro phát hiện kháng thể Treponema Pallidum ở người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 140/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
10/07/2021

117550 Xét nghiệm Microalbumin trong nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023