STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117551 Xét nghiệm miễn dịch vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 04-pl-ttb/bmxvn2019/170000087/pcbpl-byt Công ty TNHH BioMerieux Viet nam Còn hiệu lực
26/08/2019

117552 Xét nghiệm miễn dịch virus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 1.12.18-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

117553 Xét nghiệm miễn dịch virus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 11 ,-PL-TTB/BMXVN2019/ 17 00000 87/PCBPL-BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2019

117554 Xét nghiệm miễn dịch virus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 11-PL-TTB/BMXVN2019/ 17 00000 87/PCBPL-BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
01/10/2019

117555 Xét nghiệm nhanh HBsAb (anti HBs) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1102AB-TEST Còn hiệu lực
11/01/2024

117556 Xét nghiệm nhanh kháng nguyên H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 13/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMVIMED Còn hiệu lực
01/07/2019

117557 Xét nghiệm nhanh Latex định tính và bán định lượng CRP, ASO, RF, RPR, Widal TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG 02/2024/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/03/2024

117558 Xét nghiệm nhanh Latex định tính và bán định lượng CRP, ASO, RF, RPR, Widal TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG 04/2024/PĐ-PL Còn hiệu lực
13/03/2024

117559 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên Covid - 19 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 123/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
29/05/2021

117560 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên Covid - 19 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 124/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
29/05/2021