STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117581 Xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

117582 Xét nghiệm định tính ASO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

117583 Xét nghiệm định tính CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

117584 Xét nghiệm định tính RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 09-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
17/08/2022

117585 Xét nghiệm thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP NT-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/01/2023

117586 Xi lanh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190357.1- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/10/2019

117587 Xi lanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190385.1 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết bị - Dụng cụ Y khoa Tân Mai Thành Còn hiệu lực
25/10/2019

117588 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 359/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

117589 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2019

117590 Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực - KYPHON® TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021