STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117611 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 18121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYNJECTOS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2021

117612 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 260922/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

117613 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 070-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/12/2022

117614 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI 09/2023/PLTTBYT-HM Còn hiệu lực
14/06/2023

117615 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TIẾN PHÁT 2806/2023/PL- TIENPHAT Còn hiệu lực
30/06/2023

117616 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 154-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2024

117617 Xe đẩy y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 164-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2024

117618 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 24921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
28/12/2021

117619 Xe đẩy y tế (Medical Trolley) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 25921/210000003/PCBPL-BYT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT Còn hiệu lực
04/01/2022

117620 Xe đẩy y tế (Xe tiêm, Cáng cứu thương, Xe đẩy dụng cụ, Cáng vận chuyển) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022