STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117661 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên Covid - 19 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 123/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
29/05/2021

117662 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên Covid - 19 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 124/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
29/05/2021

117663 Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể vi rút viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

117664 Xét nghiệm nhanh phát hiện sự hiện diện của hCG trong nước tiếu người để phát hiện thai sớm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 08150817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

117665 Xét nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

117666 Xét nghiệm nhanh phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút HIV tuýp 1 và 2 trong huyết thnah , huyết tương hoặc máu toàn phần người TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 06250817 Công ty TNHH Thương mại Hùng Phương Còn hiệu lực
07/08/2019

117667 Xét nghiệm nhanh sốt xuất huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 13/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMVIMED Còn hiệu lực
01/07/2019

117668 Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Chlamydia (SD Bioline Chlamydia) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 01/180000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Đã thu hồi
24/06/2019

117669 Xét nghiệm phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 dùng cùng máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F100/F200/F2400 Analyzer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024

117670 Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM/IgG kháng vi-rút Dengue dùng cùng máy phân tích miễn dịch STANDARD™ F100/F200/F2400 Analyzer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 13/180000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/01/2024