STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117671 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20221127/SD/BPL Còn hiệu lực
28/11/2022

117672 Xi măng trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20230620/LN-GC/BPL Còn hiệu lực
03/07/2023

117673 Xi măng trám răng (loại trám tạm, không gắn lâu dài trong cơ thể) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202202/PCBPL-VĐ Đã thu hồi
06/10/2023

117674 Xi măng trám răng (loại trám tạm, không gắn lâu dài trong cơ thể) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202319/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
29/12/2023

117675 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 97-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHÂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TÂN VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
05/10/2019

117676 Xi măng xương TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1935PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
16/02/2020

117677 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 443/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
12/06/2020

117678 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 986/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

117679 Xi măng xương TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 357- ĐP/180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
27/11/2020

117680 Xi măng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 236/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
09/03/2021