STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117691 Xi măng xương có cản quang độ nhớt cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM 001/2023/HTP-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2023

117692 Xi măng xương có cản quang độ nhớt thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM 001/2024/HTP-PCBPL-BYT Đã thu hồi
10/01/2024

117693 Xi măng xương có cản quang độ nhớt thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HTP VIỆT NAM 001/2024/HTP-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

117694 Xi măng xương có kháng sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0477PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

117695 Xi măng xương có kháng sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY TÂM 17.11.2022/MYTAM/PL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

117696 Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 155/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH DK Medica Còn hiệu lực
11/03/2020

117697 Xi măng xương kèm dung dịch pha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM 07/PL-MKMED Còn hiệu lực
17/05/2022

117698 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020071A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TAEYEON MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/02/2020

117699 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021075A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023

117700 Xi măng xương sinh học TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021075DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/03/2023