STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118891 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI 03/2023/PL-TT Còn hiệu lực
17/10/2023

118892 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAPPHIRE 02/2023/PL-SAPPHIRE Còn hiệu lực
26/10/2023

118893 xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ BANACO VIỆT NAM 02/2023/PL-BANACO Còn hiệu lực
27/10/2023

118894 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ CÔNG NGHỆ HÓA SINH HÀ NỘI 01/2023/PL-HSHN Còn hiệu lực
02/11/2023

118895 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE 01/2023/PL-DLC Đã thu hồi
15/11/2023

118896 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC DAILY CARE 01/2023/PL-DLC Còn hiệu lực
15/11/2023

118897 Xịt Xoang TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG 01/2023/PL-TL Còn hiệu lực
21/11/2023

118898 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN GREEN NATURE 01/2023/PL-GR Còn hiệu lực
25/11/2023

118899 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC MỸ PHẨM SJK 03/2023/PL-SJK Còn hiệu lực
28/11/2023

118900 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023