STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118911 Xông JJ/Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 495/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/11/2020

118912 Xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
28/02/2020

118913 Xông khí dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
28/02/2020

118914 Xông khí dung nối với mặt nạ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 16/MED1219 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
28/02/2020

118915 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 904/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DP NAM THANH Còn hiệu lực
02/12/2021

118916 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 998/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VICPHAR Còn hiệu lực
27/12/2021

118917 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1002/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA Còn hiệu lực
27/12/2021

118918 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1013/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC TD PHARMA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

118919 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SINGCARE 01:2021/PL-SINGCARE Còn hiệu lực
27/01/2022

118920 XÔNG MŨI HỌNG TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PUBLIC HEALTH QUỐC TẾ 02:2022/PL-DPPH Còn hiệu lực
15/02/2022