STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118921 Xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4089-6PL-TTDV Còn hiệu lực
22/01/2022

118922 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 02:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

118923 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DEVERLOP PHARMA 03:2022/PL-DEVERLOP Còn hiệu lực
27/01/2022

118924 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC FITOLABS 01/PL Còn hiệu lực
08/02/2022

118925 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢN VIỆT 01/2022/PL-BV Còn hiệu lực
26/02/2022

118926 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ HUYỀN TRANG 01/2022/PL-LHT Còn hiệu lực
24/02/2022

118927 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ALVA VIỆT NAM 02/2022/PL- ALVA Còn hiệu lực
01/03/2022

118928 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI 01/2022/PL-FAMI Còn hiệu lực
03/03/2022

118929 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH MAXEO 03/2022/PL-MAXEO Còn hiệu lực
18/03/2022

118930 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROVIT VIỆT NAM 02/2022/PL-EUROVIT Còn hiệu lực
21/03/2022