STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118941 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 01/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

118942 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ LISACOS 02/22/BPL-PB Còn hiệu lực
27/06/2022

118943 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AUSTRALIA 01/2022/PL-DPAU Còn hiệu lực
05/08/2022

118944 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÀNH PHÁT 02/VBPL-TP/2022 Còn hiệu lực
10/08/2022

118945 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNL VIỆT NAM 08/2022/PL-CNL Còn hiệu lực
24/08/2022

118946 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM STARMAX GREEN 02/2022/STARMAX Còn hiệu lực
06/10/2022

118947 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GĐV PHARMA 01/2022/PL-GĐV Còn hiệu lực
19/10/2022

118948 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GS 01/2022/PL-GS Còn hiệu lực
01/11/2022

118949 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM MEDIGROUP 01/2022/PL-HT Còn hiệu lực
24/11/2022

118950 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIPANNA 01/2022/PL-VIPANNA Còn hiệu lực
28/11/2022