STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118951 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ARIS 01/2022/PL-ARIS Còn hiệu lực
21/12/2022

118952 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 01/2022/PL-DPHN Còn hiệu lực
29/12/2022

118953 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 04/PLTBYT-FAMAX Còn hiệu lực
13/01/2023

118954 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ SANOFRANCE 01/2023/PL-SANO Còn hiệu lực
22/02/2023

118955 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKH PHARMA 01/PLTBYT-DKH Còn hiệu lực
22/02/2023

118956 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ SOUTHPRO PHARMA 02/2023/PL-MN Còn hiệu lực
13/03/2023

118957 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO 01/VPC-PL Còn hiệu lực
05/04/2023

118958 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 01/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
15/04/2023

118959 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ADN 02/2023/PL-ADN Còn hiệu lực
15/04/2023

118960 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TOPONEPHARMAR VIỆT NAM 02/2023/PL-TOPO Còn hiệu lực
20/04/2023