STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118961 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ FAMI 01/2023PL-FAMI Còn hiệu lực
27/04/2023

118962 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EUPHARMA 01/2023/PL-EUP Còn hiệu lực
27/04/2023

118963 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BLACKWELL 02/2023/PL-BLACKWELL Còn hiệu lực
04/05/2023

118964 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC QUỐC TẾ NATURAL LIFE 01/2023/PL-NATULIFE Còn hiệu lực
19/05/2023

118965 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA 02/2022/PLA-FOXS_USA Còn hiệu lực
26/05/2023

118966 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIKA PHARMA 01/2023/PL-BIKA Còn hiệu lực
11/07/2023

118967 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 01/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

118968 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOUIS PHARMA 02/2023/PL-LOUIS Còn hiệu lực
11/07/2023

118969 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 01/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

118970 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 05/2023/PL-FAMAX Còn hiệu lực
24/07/2023