STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118981 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÁI HÀ 01/2023/PL-TH Còn hiệu lực
06/11/2023

118982 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHARMAOTC 01:2023/ PL- OTC Còn hiệu lực
13/11/2023

118983 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LARISSA PHARMA 001/2023/KQPLA-LP Còn hiệu lực
20/11/2023

118984 Xịt mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THALINDA 01/2023/PL-TLD Còn hiệu lực
20/11/2023

118985 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FAMAX 01:2023/ PL- FAMAX Còn hiệu lực
21/11/2023

118986 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ JAPAN 03/VBPL-JP/23 Còn hiệu lực
29/11/2023

118987 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẢO DƯỢC THIÊN MINH 01/2023/PL-TM Còn hiệu lực
29/11/2023

118988 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LINH CHI KOREA 03/VBPL-LCK/2023 Còn hiệu lực
30/11/2023

118989 XỊT MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MEDIVISTAR 02/PL-MDV/23 Còn hiệu lực
12/12/2023

118990 Xịt Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀN VIỆT 01/2023/BPL-HANVIET Còn hiệu lực
09/01/2024